Wat is nu eigenlijk je energiestelsel en wat kan ermee gebeuren?

Volgens de wetenschap bevat je lichaam 11 stelsels, een paar voorbeelden daarvan zijn het ademhalingsstelsel, het spijsverteringstelsels, het zenuwstelsel en het hormoonstelsel. Maar naast al die stelsels heb je nóg een stelsel, namelijk je energiestelsel, ook wel het energiesysteem genoemd.

Je energiestelsel bestaat uit een energieveld (aura), energiecentra’s (chakra’s) en energiekanalen (nadi’s en meridianen). Het verbindt, net als andere stelsels, lichaamsdelen en organen, maar ook zintuigen en psyche. En door dit stelsel stroomt je levensenergie. Als je energie goed stroomt, ben je flexibel en levenslustig, heb je de regie over je leven, ben je energiek en sta je over het algemeen positief in het leven.

Behalve je levensenergie zitten er ook nog andere energieën in dit stelsel. Alles is energie, niet alleen mensen, dieren en alles wat groeit en bloeit. Ook plaatsen, plekken, gebouwen en gebeurtenissen. Alles en iedereen heeft een eigen energie. Tijdens je dagelijkse leven vindt een constante energie uitwisseling plaats. Jij laat wat achter bij iemand of op  een plek en andersom gebeurt hetzelfde. Dit zijn niet eigen energieën die in jouw energiestelsel terechtkomen. 

Bij alles wat in je leven gebeurd is, bij elke situatie die ontstond, bij elke ervaring die je opgedaan hebt, zijn gedachten, indrukken, oordelen, emoties enzovoorts ontstaan. Misschien ben je je er niet van bewust, maar ze zijn er wel degelijk. Het zijn energetische resten die geheel of gedeeltelijk achterblijven in je energiestelsel. Dat geldt ook voor alles wat er nu, op dit moment in je leven gebeurt.

Maar in je energiestelsel zitten óók jouw gedachten over en verwachtingen voor de toekomst, met alle gedachten, frustraties, oordelen en emoties die daarbij ontstaan. Zoals angst voor een grote verandering die op komst is, of angst om iemand te verliezen. Wat er ook in zit, zijn de aannames en overtuigingen die zijn gebaseerd op de mening van personen die van invloed zijn geweest op jouw leven

Meestal merk je niets of niet veel van al die energieën, er is namelijk behoorlijk wat ruimte in je energiestelsel. Maar langzaam maar zeker vult je energiestelsel zich en raakt het voller en voller. Bij iedereen gaat dat in een ander tempo, het hangt af van wat en hoeveel je meemaakt in je leven en wat de impact ervan is. Maar voor de meeste mensen geldt dat er een moment komt dat het energiestelsel vol is, terwijl er steeds meer bij komt. Je leeft, dus je blijft ervaringen opdoen in allerlei situaties. 

Maar wat gebeurt er als je energiestelsel té vol wordt? Al die niet eigen energieën en energetische resten bij elkaar zorgen voor (te)veel spanning in en misschien zelfs beschadiging van je energiestelsel. En hoe meer spanning, hoe meer kans op beschadiging, zoals bijvoorbeeld een energielek, of een gat in je aura. En net zoals slagaderverkalking kan leiden tot vernauwing of zelfs totale afsluiting van je slagader waardoor de doorstroom van je bloed stagneert, kan je energiestelsel dichtslibben, waardoor je levensenergie niet meer goed kan stromen. Het komt tot stilstand en jij waarschijnlijk ook. En dat heeft invloed op o.a. jouw lichaam, op je levenslust en op hoe je in het leven staat.

En doordat jouw eigen energie als het ware bekneld en verborgen ligt onder al die andere energieën wordt het moeilijk, zo niet onmogelijk, om nog te weten of voelen welke energie van jou is en welke van een ander of iets anders. Te weten wat je wilt, waar je behoefte aan hebt, wat je niet wilt, waar je blij van wordt. Dit heeft invloed op je denkpatroon en op je doen en laten. Je gaat misschien iets doen wat je eigenlijk helemaal niet wilt, of je doet juist helemaal niets terwijl je normaal altijd heel actief was. 

Je hebt vast wel eens gehoord van spierknopen. Dit zijn pijnlijke, plaatselijke ophopingen van afvalstoffen in een spier, welke de doorbloeding van de spier sterk verminderen. Er blijven steeds meer afvalstoffen aan die knoop kleven, waardoor hij groter en groter wordt. Als er niets aan gedaan wordt kan de knoop voor aanhechtingsproblemen van een pees op het bot zorgen en zelfs ontstekingen veroorzaken.

Ik vergelijk die achtergebleven energieën in je systeem met de afvalstoffen in de spier. Het zijn energetische afvalstoffen en ze veroorzaken knopen en daardoor belemmeringen in je energiestelsel. En ook aan die knopen moet wat gedaan worden, anders gaan de effecten die ze hebben en de beschadigingen die ze misschien veroorzaken problemen geven.

Dat is het moment waarop er veranderingen in jouw manier van doen en denken komen. Dat begint met kleine dingen, zoals minder geduld en daadkracht, wat onzekerder in je doen en laten en je ervaart in verschillende situaties meer spanning dan voorheen. Later krijg je misschien een korter lontje, word je boos of verdrietig zonder dat daar echt reden voor is. Je emoties bepalen meer en meer je gedrag, je reageert heftiger en emotioneler dan voor jou gewoon is. Je kan niet goed meer relativeren, niet meer meebewegen in een veranderende situatie en wordt somber en depressief.

Je kunt het ook lichamelijk merken, je hebt misschien (vaker) hoofdpijn of je energie vermindert sterk. Soms ben je gewoon hartstikke moe, zonder aantoonbare reden en je hebt nergens zin in. Als je energie niet goed door je lichaam stroomt, heb je zelf natuurlijk ook niet veel energie.

Energieknopen kunnen pijnlijk plekken geven en als ze in je gewrichten zitten, kan het zomaar zijn dat je pijn in bijvoorbeeld je schouder of knie krijgt, zonder aantoonbare reden. Je wordt letterlijk belemmerd in je beweging.

Als deze energetische afvalstoffen, die niet eigen energieën en energetische resten, niet uit je energiestelsel verwijderd worden, worden de gevolgen zowel geestelijk als lichamelijk steeds meer merkbaar en misschien zelfs pijnlijker.

Ik kan deze afvalstoffen voor je weghalen en je energiestelsel een reset geven!!! Hierdoor weet je en voel je weer wat jouw behoeftes en wensen zijn. Doe je niet meer wat je niet wilt, omdat je beseft dat het niet jouw wensen zijn, maar dat het de invloeden zijn van die niet eigen energieën en energetische resten. Je gaat je meer met jezelf bezig houden, in plaats van met anderen. Je energie stroomt ook weer goed en actief door je energiestelsel, waardoor je letterlijk weer in beweging komt, daadkrachtig en veerkrachtig wordt. 

Hoe werkt healing?

Bij het geven van een healing wordt gebruik gemaakt van energie. Energie is in verschillende frequenties (trillingen) overal om je heen aanwezig. De energie die ik tijdens een healing mag gebruiken heeft een hogere frequentie dan de energie in jouw energiestelsel.

De hogere trilling van deze energie schudt als het ware de knopen los of uit elkaar en zorgt dat de niet eigen energieën en energetische resten (afvalstoffen) worden losgemaakt en afgevoerd uit je lichaam.

Het schoonmaken van het energiesysteem


De knopen die door de jaren heen in jouw energiestelsel zijn ontstaan zijn in de meeste gevallen heel hardnekkig en strak.
 Het losmaken en verwijderen ervan lukt in de meeste gevallen niet met 1 of 2 behandelingen. Om ze goed los te maken en te voorkomen dat ze meteen weer in elkaar gaan kleven, zijn meerdere healings kort achter elkaar nodig.

Als de energieknopen losgemaakt zijn en de afvalstoffen afgevoerd zijn, stroomt je energie weer ongehinderd door je energiestelsel. Je wordt fitter, daadkrachtiger en levenslustiger, pijn kan verminderen en soms verdwijnen. Je kunt (weer) het optimale uit jezelf en je leven halen! Ook heb je weer (meer) zeggenschap over je reacties, omdat de emoties die opgeslagen lagen in je energiestelsel grotendeels verdwenen zijn.

Enkele andere bijkomende voordelen zijn o.a. dat het zelfhelend vermogen van je lichaam wordt geactiveerd. En dan niet alleen het genezen van een wond of griep, maar ook het afvoeren van niet eigen energieën en energetische resten. 

Je krijgt meer inzicht in jezelf en je beweegredenen om iets te doen of juist te laten, waardoor je andere keuzes kan gaan maken. Je staat positief in het leven, houdt je minder bezig met het verleden en meer met het heden. Je gaat je meer op jezelf en jouw behoeftes en wensen richten en minder op die van een ander.

Herstel van het energiestelsel

Soms heeft het energiestelsel nadat het gereinigd is, een herstelperiode nodig om eventuele beschadigingen de tijd te geven te helen. Het is dan van belang dat de energetische spanning nog een tijdje laag blijft. Dit wordt bereikt door gemiddeld drie healings met een tussenliggende tijd van ongeveer 3 weken. Hierdoor wordt wat er weer binnenkomt aan niet eigen energieën en energetische resten verwijderd voordat het zich vast kan gaan zetten in je energiestelsel en weer op jou van invloed wordt.

Verzorging van het energiestelsel

Het dagelijkse leven en alles wat daar mee te maken heeft, is iets waar je altijd mee geconfronteerd wordt, je kunt het niet ontlopen. Gedachten, oordelen, emoties enzovoorts die ontstaan bij situaties en ervaringen in het heden, blijven van invloed op je energiestelsel.

Om geen last te krijgen van de invloed die het dagelijkse leven op je energiestelsel heeft is aandacht en zorg nodig. Door regelmatig een healing te ondergaan hou je de invloed op je energiestelsel onder controle en zul je er weinig last van ondervinden.

Door ongeveer elke 6 á 7 weken een healing af te spreken, kan je energiestelsel zichzelf blijven reinigen en herstellen, hou je je energie op pijl, blijf je flexibel, heb je een positieve instelling en bepalen je emoties niet je gedrag. Kortom, jij regeert over je leven in plaats van dat het leven jou regeert.