Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Privacyverklaring van In and out healing en massage

In and out healing en massage, gevestigd aan Maluslaan 33, 1185 KZ te Amstelveen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Telefoon: 0651-003337
E-mail: inandouthealing@gmail.com
Website: www.inandouthealingenmassage.nl

Verwerkte persoonsgegevens

Ik verwerk de persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

voor- en achternaam;

geslacht;

geboortedatum;

adresgegevens;

telefoonnummer;

e-mailadres;

beroep;

hobby's.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

gegevens met betrekking tot gezondheid.

Doel en grondslag persoonsgegevens

Ik verwerk uw persoonsgegevens om diensten aan u te kunnen leveren. Ik doe dit op basis van de grondslag “toestemming” en “nodig voor de uitvoering van een overeenkomst”.  

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Ik maak gebruik van het computerprogramma Microsoft Office en G-mail.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is. Voor medische gegevens is dat 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar inandouthealing@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), identiteitsbewijsnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Ik wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Papieren dossiers worden in een brandveilige, afsluitbare kast bewaard. Eventuele digitale dossiers worden bewaard op een externe harde schijf, welke bewaard wordt in een brandveilige, afsluitbare kast.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact met mij opnemen via inandouthealing@gmail.com.