Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Privacyverklaring van In and out healing en massage

In and out healing en massage, gevestigd aan Maluslaan 33, 1185 KZ te Amstelveen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Telefoon: 0651-003337
E-mail: inandouthealing@gmail.com
Website: www.inandouthealingenmassage.nl

Verwerkte persoonsgegevens

Ik verwerk de persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

voor- en achternaam;

geslacht;

geboortedatum;

adresgegevens;

telefoonnummer;

e-mailadres;

beroep;

hobby's.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

gegevens met betrekking tot gezondheid.

Doel en grondslag persoonsgegevens

Ik verwerk jouw persoonsgegevens om diensten aan je te kunnen leveren. Ik doe dit op basis van de grondslag “toestemming” en “nodig voor de uitvoering van een overeenkomst”.  

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Ik maak gebruik van het computerprogramma Microsoft Office en G-mail.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is. Voor medische gegevens is dat 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Ik gebruik cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en hebje het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar inandouthealing@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), identiteitsbewijsnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht indienen

Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Papieren dossiers worden in een brandveilige, afsluitbare kast bewaard. Eventuele digitale dossiers worden bewaard op een externe harde schijf, welke bewaard wordt in een brandveilige, afsluitbare kast.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kun je contact met mij opnemen via inandouthealing@gmail.com.